UAB Minijėlė

Darbo drabužių, medicininės aprangos siuvimas, pardavimas. Siuvimo paslaugos. Logotipų, emblemų siuvinėjimas.

Projekto „UAB „Minijėlė“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

Projekto „UAB „Minijėlė“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 14 d. UAB „Minijėlė“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0589 „UAB „Minijėlė“ e.komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 47 910,00 Eur paramos.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Minijėlė“ e.komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Minijėlė“

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 63 880,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 47 910,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-08-17

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-28